Taken

Openen Beheerrekening
Tilmans Bewind gaat voor u aan de slag zodra de beschikking van de rechtbank binnen is. Ik zal allereerst een beheerrekening openen die beheerd wordt door de bewindvoerder. Deze rekening staat op uw eigen naam. Op deze rekening komen alle inkomsten binnen en vanaf deze rekening worden alle betalingen verricht.

In de meeste situaties kan de eigen bankrekening worden behouden voor het leefgeld. Het is ook mogelijk om een nieuwe bankrekening te openen voor het leefgeld.

Opmaken boedelbeschrijving
Ik zal een openingsbalans opstellen. In deze balans staan al uw bezittingen en schulden beschreven op het moment dat het bewind ingaat.

Post en administratie
Alle instanties waarmee u financieel mee te maken heeft zullen worden aangeschreven. Uw financiële post zal niet meer naar u worden gestuurd maar naar Tilmans Bewind.

Ik zorg ervoor dat rekeningen op tijd betaald worden, het inkomen op orde is en de administratie wordt gevoerd. Bij het regelen van de financiële zaken doe ik voor u de belastingaangifte en vraag (bijzondere) bijstand, kwijtscheldingen en toeslagen aan.

Bewind en schulden
Ik help u met het overzichtelijk maken van de schulden. Als het om een problematische schuldsituatie gaat, ondersteun ik u bij de aanvraag bij een schuldhulpverlenende instantie. Meestal is de kredietbank of de gemeente.
Indien de schulden niet zo groot zijn, kan ik afspraken maken met uw schuldeisers om het openstaande bedrag terug te betalen.