Coaching en nazorg

Gericht op zelfredzaamheid
Tilmans Bewind is van mening dat een onderbewindstelling een maatregel is die genomen dient te worden als het niet anders kan. Als er mogelijkheden zijn om de financiële zelfredzaamheid te vergroten, dan moeten worden onderzocht en worden aangepakt. In de meeste gevallen kunt u tijdens het beschermingsbewind werken aan het vergroten van uw financiële competenties.

Het eerste jaar zal gericht zijn stabilisatie van uw budget en financiën. Ik zal een analyse maken van uw competenties en een begeleidingsplan schrijven. Dit is maatwerk en wordt in nauwe samenspraak met u opgesteld.

Einde van het beschermingsbewind
Beschermingsbewind eindigt  als u weer zelf uw belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de onderbewindstelling opheffen. De rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Dit bijvoorbeeld als u weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen. Ik evalueer jaarlijks met u in een persoonlijk gesprek of het ingestelde bewind nog nodig is.