Aanvraagprocedure

Kennismaking
Allereerst zal ik een afspraak met u maken om persoonlijk kennis te maken en uw situatie te bespreken. Ik werk door heel Friesland en ik kom graag bij u thuis. Om te beginnen vraag ik u om alvast het aanmeldformulier in te vullen om een eerste indruk te krijgen van uw situatie. Als u moeite hebt met het invullen van het formulier, help ik u graag.

Hoe wordt bewindvoering aangevraagd?
Indien het om uzelf gaat kunt u zelf bewindvoering aanvragen bij de rechtbank.

Als het niet om uzelf gaat maar om een ander, dan kan de partner een verzoek doen. Familieleden tot de vierde graad kunnen dit ook doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten. Sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden ook bewind aanvragen.

De kantonrechter neemt een beslissing over uw aanvraag. De onderbewindstelling wordt uitgesproken door de rechter en kan ook, wanneer daar aanleiding toe is, ongedaan worden gemaakt door de rechter. U kunt zonder hulp van een advocaat de bewindvoering aanvragen. Indien u graag uw vermogen onder bewind wilt stellen, kunt u uw voorkeur uitspreken voor de te benoemen bewindvoerder. Dit kan een familielid zijn, maar in sommige situaties is het wenselijk een professionele bewindvoerder als externe financiële deskundige in te schakelen.

In alle situaties help ik u met het aanvragen van bewindvoering bij het kantongerecht.