Wat is beschermingsbewind

Soms kunt u blijvend of tijdelijk niet in staat zijn om uw geldzaken en administratie zelfstandig te regelen. Schulden kunnen hiervan de oorzaak zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Door verschillende situaties kan het moeilijk zijn om op te komen voor de eigen financiële belangen. De wet geeft de mogelijkheid om het vermogen van een meerderjarig persoon onder bewind te stellen. Het doel van deze onderbewindstelling is uw vermogen te beschermen. Een bewindvoerder regelt dan alle financiële zaken.

Als uw vermogen onder bewind is gesteld, mag u daarover niet meer zelfstandig beslissen.  De bewindvoerder gaat dan over de financiële zaken en het onder bewind gestelde vermogen. De beslissingsbevoegdheid en de verantwoordelijkheid ligt bij de bewindvoerder, maar zal zoveel mogelijk in samenwerking met u en indien gewenst met uw naasten worden genomen.

Het uit handen geven van de financiën door het vermogen onder bewind te laten stellen kan ingrijpend zijn, maar kan ook rust bieden. Het doel van bewindvoering is om financiële stabiliteit te creëren. Er wordt toegewerkt naar een (langdurige) gezonde financiële huishouding.

Als u uw vermogen onder bewind wilt stellen dan blijft u handelingsbekwaam. U mag blijven beslissen over persoonlijke zaken en alles wat niet onder bewind is gesteld.

Het is belangrijk dat u uw bewindvoerder vertrouwt en hier een goed contact mee hebt. Het gaat immers om uw financiële belangen. Bij werkwijze kunt u meer lezen over de wijze waarop bewindvoering wordt aangevraagd, wat de taken zijn van de bewindvoerder en wat u kunt verwachten van Tilmans Bewind.