Tarieven

Tarieven
Tilmans Bewind brengt voor de intake eenmalig kosten in rekening. Voor kosten die worden gemaakt in belang van het bewind wordt maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht. Ik volg de tarieven volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Landelijks Overleg Van Kantonsectorvoorzitters (LOVCK).

Voor de maandelijkse kosten en de intakekosten zal door Tilmans Bewind bijzondere bijstand worden aangevraagd bij uw gemeente. Of u hier recht op hebt, hangt onder meer af van uw inkomen en uw gemeente. In de meeste situaties geldt dat u recht op bijzondere bijstand heeft als u niet meer dan 110-120% van de bijstandsnorm ontvangt aan inkomen.

De onderstaande bedragen conform LOVCK 2019 zijn inclusief BTW:

Maandelijkse kosten alleenstaande                                                                      € 114.14

Maandelijkse kosten alleenstaande met problematische schulden                € 147.62

Maandelijkse kosten gezin                                                                                       €136.94

Maandelijkse kosten gezin, waarvan één persoon met
problematische schulden                                                                                        € 157.09

Maandelijkse kosten gezin met problematische schulden                                € 177.17

Eenmalige intakekosten alleenstaande                                                                 € 644.93

Eenmalige intakekosten gezin                                                                                 € 773.93